Jeziora

Jeziora

Między Lubiatowem i Gościmiem leżą jeziora, z których w 2006 roku powstał obręb rybacki 546 gm. Drezdenko, pod nazwą: obręb rybacki na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościmka nr 1, który dzierżawi AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.

W skład obwodu wchodzą następujące jeziora:
1. Siwno (Podgórne) – pow. 17,66ha
2. Źródlane - pow. 32,06ha
3. Solecko – pow. 92,04ha

Dzierżawiony obręb rybacki rozszerzył ofertę na wypoczynek dla klientów Ośrodka "Za Lasem" i Karczmy Lubiatka, ponieważ po wykupieniu odpowiednich zezwoleń można wędkować na jeziorach obrębu.Regulamin


Cennik

Cennik zezwoleń wędkarskich dla obrębu nr 546

Ceny zezwoleń w roku 2019

Rodzaj połowu3 dnitydzieńmiesiącrok
z brzegu80zł95zł125zł195zł
z łodzi120zł130zł180zł300zł


Kontakt w sprawie zezwoleń łowieckich: Marian Mazij
telefon: +48 501 608 202Galeria


Taaakie ryby

Taaakie ryby

Nasze łowiska słyną z wielu gatunków ryb. Niektóre okazy przerastają najśmielsze oczekiwania, więc dlaczego by ich nie uwiecznić i udostępnić znajomym wędkarzom?

Wyślij nam swój okaz!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz zdjęcie okazuDziałania Grupy Terenowej SSR z Drezdenka

Działania Grupy Terenowej SSR z Drezdenka


Grupa Terenowa Społecznej Straży Rybackiej z Drezdenka działa od kilku lat w niezmienionym ośmioosobowym składzie. Grupę stanowią: Lucjan Depo – komendant, Mirosław Piechota – policjant w stopniu aspiranta, Marian Mazij, Paweł Przewoźny, Waldemar Wargin, Zbigniew Jakubiec, Adam Bartkowiak, Krzysztof Bartkowiak.

Zasięg działania. Straż Rybacka z Drezdenka ma pod opieką następujące jeziora: jezioro Irena – 60 ha, Morawy (Lubiatowskie) – 100 ha, Spalone – 70 ha, Perskie – 23 – ha, Zagórze– Lubiewo – 100 ha. Strzeże także wód Noteci i Starej Noteci.

Usprzętowienie. Dzięki staraniom Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie WLKP., głównie zaś pana Kazimierza Szmida, Okręg otrzymał znaczne dotacje finansowe z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wyposażenie społecznych straży rybackich. Grupa Terenowa Drezdenko otrzymała: samochód terenowy, łódź, silnik spalinowy 5KM, noktowizor, lornetkę z aparatem fotograficznym. Wszyscy strażnicy są także dobrze umundurowani; posiadają zarówno odzież zimową jak i letnią, a także posiadają odpowiednie do pory roku buty. Sprzęt grupy jest przechowywany w odpowiednim pomieszczeniu i starannie konserwowany.

Pomoc władz samorządowych. Burmistrz, Maciej Pietruszak, wyasygnował w 2013 r. 5 tys. zł z przeznaczeniem na zarybienie najbardziej eksploatowanych jezior. Za tę sumę zakupiono 1,5 tony narybku szczupaka, lina i sandacza. Narybek ów został w listopadzie wpuszczony do jezior Morawy i Zagórze – Lubiewo. Burmistrz Drezdenka żywo interesuje się działalnością straży i udziela jej także wszelkiej innej pomocy, o którą prosi, w imieniu strażników, komendant Lucjan Depo.

Opieka Okręgowego Związku Wędkarskiego. OZW z Gorzowa Wlkp. sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich grup straży rybackiej z dawnego woj. gorzowskiego, a jest ich w sumie 28. W powiecie strzelecko- drezdeneckim jest 6 grup SSR. Grupy te działają w Strzelcach, Drawinach, Dobiegniewie, Drezdenku, Goszczanowie i Zwierzynie. Drezdenko otrzymało 3.600 sztuk narybku węgorza, który wpuszczono do jeziora Zagórze- Lubiewo. Zarząd Okręgu sfinansował także zakup sprzętu i refunduje częściowo zakup paliwa, dając na to 250 zł miesięcznie.

Przeprowadzone kontrole i osiągnięte efekty. W 2013 r. przeprowadzono 69 kontroli, z czego z udziałem policji 42; skontrolowano 160 osób łowiących ryby. Zebrano 48 sieci, najwięcej na jeziorze Irena i na j. Morawy, a także 3 tzw. żaki, przeznaczone do łowienia węgorzy. Na policję skierowano tylko jedną sprawę, co świadczy o skuteczności działań grupy w latach poprzednich, która to skuteczność przejawia się w łowieniu ryb zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym i zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Trzeba podkreślić, że podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Współpraca z nadleśnictwami. Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Nadleśnictwem Smolarz i Nadleśnictwem Karwin przy każdym jeziorze wyznaczono miejsca parkingowe i określono do nich drogi dojazdowe. Koło Terenowe Drezdenko zobowiązało się do utrzymania porządku we wszystkich miejscach, w których przebywać będą osoby łowiące ryby; zaś jeśli idzie o parkingi, to przynajmniej cztery razy w roku zostaną one gruntownie wysprzątane. W 2013r. czynności te zostały starannie wykonane. A sprzątać jest co, bo jeśli idzie o zachowanie czystości miejsc, w których okresowo przebywamy, to daleko nam do standardów europejskich. W kwestii porządku zrobiono już dużo: zostały zlikwidowane stare nieużywane pomosty, uprzątnięto z parkingów ok. dwóch ton śmieci, wywieziono zalegające od lat śmieci trwałe z poboczy dróg dojazdowych do jezior, będących pod ochroną straży.

Trudności. Życie strażnika rybackiego nie jest łatwe. Amatorski połów ryb nie zawsze przebiega zgodnie z regulaminem. Niektóre spotkania z kłusownikami mają charakter bardzo nieprzyjemny i na długo zapisują się w pamięci. Są jeszcze amatorzy darmowej ryby, którzy myślą kategoriami powojennymi, kiedy bezkarnie można było buszować po jeziorach, i nie potrafią czy też nie chcą zmienić swojego nastawienia do planowej, i prawnie uporządkowanej gospodarki rybnej. Szukają sposobu, aby „odegrać” się na strażnikach. Jeden ze sposobów to polowanie na opony samochodu terenowego, którym porusza się patrol straży.

Zdzisław Szproch, drezdencka.pl