AKME TURYSTYKA

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SERWISU INTERNETOWEGO FIRMY

Akme-Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o. – akme.pl
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z 04.05.2016) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Państwa jako naszych klientów:

I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o. o, (dalej jako „Administrator”) z siedzibą we Wrocławiu 50-056, przy ul. Wierzbowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170010, o numerze NIP: 894-25-47-961, REGON: 932052596, adres poczty elektronicznej: akme@akme.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 71 7857300.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy niezbędne środki zabezpieczające oraz wewnętrzne procedury, zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

III. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza w serwisie zostaną przekazane upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania stron.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora oraz, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych
Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych klientów poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje: Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są do momentu zakończenia procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W dowolnym momencie mają Państwo prawo wglądu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.

VII. Przedstawiciel Administratora ds. Ochrony Danych Osobowych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się: z przedstawicielem Administratora ds. Ochrony Danych Osobowych: Panem Adrianem Borowskim, e-mail: akme@akme.pl, nr tel.71 7857300 (zakładka Kontakt), oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Wierzbowej 3, 50-056 Wrocław.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

IX. Informacja o wymogu podania danych
Serwis pośredniczy w zbieraniu informacji dobrowolnie podanych przez użytkownika.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi obsługę zapytania złożonego przy pomocy formularza kontaktowego.

X. Pliki Cookies
Strony internetowe akme.pl korzystają z plików cookies, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu zbierania anonimowych statystyk, które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających. Szczegółowe informacje o możliwościach, sposobach obsługi i na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi niezbędnych plików Cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron akme.pl.

XI. Wtyczki video Youtube
Na stronach internetowych akme.pl umieszczone są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

XII. Mapy Google
Usługi Mapy Google pozwalają wyświetlać na stronach internetowych akme.pl lokalizację biura. Uzyskując dostęp do usług Mapy Google i z nich korzystając, akceptują Państwo Warunki korzystania z usług Google, Informacje prawne dotyczące usług Mapy Google oraz Politykę prywatności Google.